Mannen under bordet - en framtidsberättelse

”Det sprider sig en epidemi över Europa just nu. Varje minut är det någon som insjuknar, varje vecka sjukskrivs tusentals och vissa av dem, kommer aldrig helt återhämta sig. Epidemin överförs inte av bakterier eller virus. Den överförs av samhällets förväntan på individen. Förväntan på prestation. Epidemin bär olika namn, som ofta inleds med samma ord: utmattning.” (Bob Hansson, Expressen 2017)
Epidemin fortsätter men 2048 har läkemedelsindustrin utvecklat så bra behandlingar att man utifrån samhällets synvinkel anser att problemet är löst. Huvudpersonen Erik har drabbats av utmattning och sätter sig på tvären när man vill medicinera honom. Därmed kommer han i en farlig konflikt med läkemedelsföretagen. De försöker på olika sätt pressa och hota honom till att ge med sig och godta behandlingen. I en psykologisk thriller får vi följa Erik i hans kamp för att slippa undan en behandling som lovar att han skall bli fri från sina besvär men där han upplever att priset är att han tvingas in i en livlös robotlik tillvaro. Erik leds också in i en process där han söker efter kunskap om sin egen situation både utifrån samhällsutvecklingen och sin egen barndom och historia. Han kommer fram till en förståelse utifrån ett existentiellt perspektiv.

 

Utgiven på Recito förlag AB www.recito.se

 

Antal sidor:

211 st

Format (b x h):

125 x 200 mm

ISBN:

978-91-7765-325-7

Bandtyp:

Danskt band

Utgivningsdatum:

2019-02-22

Beställes via länk:

 Den kan också beställas hos bland andra bokus.com eller adlibris.com

Henri Bergson - tiden och intuitionens filosof

För hundra år sedan var Henri Bergson utan tvekan världens mest kända filosof. Bergsonianismen blev en kulturell och filosofisk rörelse med ett stort inflytande i vetenskapliga, kulturella och konstnärliga sammanhang. Bergson ville med sin filosofi visa på naturvetenskapens begränsningar och att den speciellt kom till korta när det gällde att förstå det levande, medvetandet och det specifikt männskliga. Henri Bergson fick nobelprisen i litteratur 1927. Skälet var att Nobelkommittén ansåg att han i en materialistisk tidsålder hävdade andens självständighet och därför att han i sina skrifter visade att han var en stor konstnär och en av den franska prosans yppersta mästare. I förhållande till alla stora rörelser skapas motkrafter. Dessa motkrafter blev så starka speciellt under 30 talet, att Bergsonianismen undertrycktes och nästan tynade bort. Det finns nu ett stort förnyat intresse för Bergson och i boken visas att det i hans filosofi finns bärande idéer som vi i vår tid är i stort behov av. De vetenskapsteoretiska verktyg som Henri Bergson förser oss med är ovärderliga och fullt användbara när vi skall förhålla oss till dagens frågeställningar och problemområden. De bildar dessutom ett nödvändigt och livgivande alternativ till de mekanistiska metoder som den moderna digitaliseringen förser oss med. Vårt inre liv, våra känslor och vår existens blir i allt större utsträckning gjort till föremål för den digitaliserade process som pressar allt in i ettorna och nollornas trånga ramar.

Utgiven på Recito förlag AB www. recito.se

Boken är nu slut från förlaget som pappersbok men går att låna från bibliotek.

Den finns emellertid hos Bokus som E-bok

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=anfinset+oddvar

Eller hos Adlibris.com

 https://www.adlibris.com/se/sok?q=anfinset%2C+oddvar

Karakteranalyse - i eksistensielt og fenomenologisk perspektiv

Denna bok kom ursprungligen ut på Universitetsforlaget Oslo 1991

 

 

 

 

Boken är skriven på norska. Den er slut från förlaget men går nu att köpa som E-bok från bland annat Bokus.

Texten på  baksidan av boken:

”Karakteranalysen er en slektning av psykoanalysen som har sterke tradisjoner i Norge. Et hovedkjennetegn ved denne formen for Psykoterapi er at man orienterer behandlingen mot hele personligheten snarere enn mot enkeltstående symptomer eller mer avgrenset, ubevisst konfliktstoff. Det er personens grunnleggende karakterholdning som utgjør det terapeutiske fokus. I denne boken tar forfatteren opp viktige sider ved karakteranalytisk tenkning og arbeidsmetodikk. Han presenterer også kliniske eksempler og personlige vurderinger som i høy grad er inspirert av filosofene Nietzshe og Bergson. Slik vinkles mye av den Reichianske karakteranalytiske tenkemåten henimot et mere eksistensialpsykologisk og fenomenologisk perspektiv. Forfatteren har her skapt en orginal og interessant teoretisk syntese av intellektuelle tradisjoner som man ikke så ofte forbinder med hverandre. Boken henvender seg til mennesker som er interessert i psykoterapi. Den vil kunne gi utfordringer og intellektuell stimulans til studenter såvel som erfarne terapeuter - og andre som søker etter mening og forståelse.”
(Universitetsforlaget 1991

Fra DNA til eksitensialisme

Boken finns som E- bok og kan kjøpes fra blant andre

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?ac_used=yes&search_word=anfinset+oddvar

Norsk

Denne boken handler til stor del om den franske filosofen Henri Bergson. Den er også et forsøk på å forstå ham i et sammenheng dvs. i lys av moderne naturvitenskapelig forskning og teoridannelse. Her har jeg forsøkt å relatere både til biologi og fysikk. Ikke minst ser vi i DNA molekylet den kvalitative kraft som Bergson ser i alt liv og ikke minst hos oss mennesket. En kraft som gjør att vi vill skape og forme vår tilværelse og som gir oss en eksistensiell opplevelse av mening.
"Det er viktig å bli den som man var ment til å bli". Som blomsten setter barnet alt inn på det samme. Ettersom den menneskelige bevisstheten utvikler seg med sin evne til å se nettopp disse potensialene hos seg selv vil alle krefter settes inn for å realisere dem. 
Livet har hele tiden en intensjonalitet med sin streben og strever alltid etter å nå det målet som er satt i DNA koden. Som parole for denne utviklingen finnes hele tiden selvkopieringens konsekvens, "bli dobbelt så mange, bli mer og flere". Slik er livets vesen og slik er det også med oss mennesker både på det kroppslige og det psykologiske planet. Denne streben som i begynnelsen bare var på det helt molekylære nivået, har tatt form av en biologisk kraft og med utviklingen av bevisstheten blitt til en psykologisk kraft som til sist har slått ut i full blomst med menneskets selvbevissthet. Vi kan se hvem vi er og vil bli den vi er."

"La oss bli fortrolig med oss selv slik vi er, i et fyldig nærvær, fyldig og dertil føyelig som vi kan utvide bakover i det vi stadig trenger tilbake den skjerm som skjuler oss for oss selv. La oss gripe den ytre verden slik den er, ikke bare på overflaten, i det aktuelle øyeblikk, men i dybden, i den umiddelbare fortid som presser på og fører den med i et livsoppsving, og straks vil det stivnede mykes opp, det slumrende vekkes. Det døde gjenoppstå fra vår forstenede persepsjon" (Bergson 1911)

Ompröva livet!

I boken Ompröva livet, red. Dan Stiwne, är jag medförfattare.  
Kapitlet heter:

Existentiell karaktärsanalys och existentiell vegetoterapi – en norsk och kanske blivande svensk behandlingsform

Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning

Ompröva livet! Existentiell vägledning och terapi i ny tillämpning beskriver samtalsmetoder särskilt lämpade för vår senmoderna tid där många människor känner främlingskap i tillvaron, har tappat bort sin inriktning och känner sig reducerade till funktionsmänniskor. Det grundläggande antagandet är att hur man mår är starkt knutet till hur man inrättat sitt liv och hur väl man lyckas leva detta i en komplex omvärld. Alla människor upplever någon gång att tillvaron skakas om eller kollapsar och man behöver omorientera sig och ompröva sina livsvillkor. När man inte själv eller med hjälp av vänner och naturliga stödpersoner i omgivningen lyckas reda ut sina problem kan existentiell vägledning och terapi hjälpa.

Ompröva livet! beskriver den grundläggande människosynen i existentiell vägledning och terapi, och hur den praktiskt går till med exempel från olika tillämpningsområden.

Boken vänder sig till studerande och utövare av existentiell psykologi, vägledning och terapi, t.ex. blivande och utövande psykologer, läkare, socionomer och sjuksköterskor, men den kan även med behållning läsas av en intresserad allmänhet.

Senaste kommentaren

27.03 | 11:11

Läsvärt. Spännande tankar om anknytning och avvisande

07.11 | 12:11

Hej , nu har jag hittat hemsidan. bra att Du valt Bergson som front. Han borde bli mer uppmärksammad i dessa dagar. Har dom lagt asfalten så Du får en rullskidb

Dela den här sidan